Tag: Tirano

Day 11 – the highest railway passage in Europe

Tirano – Pontresina – Samedan – Chur – Basel – Strasbourg – Paris – Lille

Day 10 – Genoa, then through Milan and into the mountains

La Spezia – Genova – Milano – Tirano